De vrienden van Musea Brugge vzw

Sinds 1958 helpt deze Vriendenvereniging de Brugse Musea niet alleen door sponsoring bij belangrijke aankopen maar ook door op alle mogelijke manieren het culturele leven in Brugge en speciaal de belangstelling voor de musea te bevorderen.

Zo vormen wij een schakel tussen deze 14 museumlocaties en zijn bezoekers. http://www.museabrugge.be
Leden - ook niet-Bruggelingen - hebben via hun lidmaatschap gratis toegang tot alle Brugse Stedelijke Musea evenals tot de vaste collectie van de Musea Schone Kunsten van Gent en Antwerpen.

Talrijke interessante lezingen worden speciaal voor hen georganiseerd.De lezingen vinden plaats in de Vriendenzaal van het Groeningemuseum, een hightech multimediazaal die volledig werd uitgerust door de VSMB.

Leden zijn geabonneerd op het driemaandelijks Museumbulletin & op het informatiebulletin INFO@VSMB en krijgen een aanzienlijke korting op diverse museumpublicaties.

Voor jeugdleden/studenten werd een speciaal programma uitgewerkt.

Men kan ook Museumvrijwilliger worden en zo actief meewerken aan een publieksgericht, dynamisch imago van de musea -oa. medewerking aan de VIB ('VrijwilligersInfoBalie')

De vrienden van de Musea zijn lid van de Federatie van de Vrienden van de Musea van België.


 

 

Eerstkomende activiteiten

meer activiteiten


Vrienden bezoeken Tours

Op 14 en 15 november brachten een 40-tal VSMB-leden een bezoek aan de Suvée tentoonstelling, die doorgaat in het Musée des Beaux-Arts te Tours.


Musea Brugge maken hun plannen kenbaar

Musea Brugge maken hun plannen kenbaar in verband met de toekomst van de Gruuthusesite: er komt een modern onthaalpavilioen tussen het Paradijsportaal van de O.L.V.-kerk en het oude Steenmuseum.
Fotoalbum en bouwplannen. De persmap vind je hier

© Sarah Bauwens

NEWSFLASH

De bidkapel van het Gruuthusepaleis zal tijdig kunnen gerestaureerd worden en zal dus samen met het Gruuthusemuseum in 2018 heropend worden. Dankzij de steun van zovelen bereikten wij sneller dan verwacht het financiële streefcijfer. Onze campagne TOON JE GRUUT HART werd dan ook op 2 mei succesvol afgesloten. Lees meer hierover via de volgende link: Toon je Gruut Hart.

VSMB verleent haar medewerking aan MEMORABEL: een begeleid museumbezoek en kunstbeleving voor mensen met dementie.ONZE SPONSORS