Sinds haar oprichting is VSMB heel regelmatig tussengekomen bij het verrijken van het Brugs museaal patrimonium. Deze aankopen - tot op heden een 200-tal - gebeuren in nauw overleg met de directie van Musea Brugge. De kunstwerken worden nadien geschonken aan Stad Brugge.

Recente voorbeelden hiervan zijn: