Karikatuur Suvée

Een nieuwe karikatuur van Suvée door Vincent: 

Op de TEFAF-beurs in Maastricht kochten de Vrienden van Musea Brugge voor het Prentenkabinet een recent opgedoken getekend portret van Joseph-Benoît Suvée. Hoewel niet gesigneerd, is het werk zeker van de hand van François-André Vincent, een Franse kunstenaar die veel gelijkaardige karikaturen getekend heeft.

Joseph-Benoît Suvée is op de tekening ten voeten uit, in profiel naar links afgebeeld. Door het kikvorsperspectief krijgt het personage een zekere monumentaliteit. Met zijn guitige lach wekt de jonge man sympathie op. Het lijkt alsof hij veel plezier beleefde aan de poseersessie. Dit was ongetwijfeld ook het geval voor de kunstenaar die hem bijzonder levendig en gevat wist te portretteren. Het werk is een prachtige getuigenis van de vriendschap tussen twee beloftevolle kunstenaars aan het begin van hun carrière. 

Legende bij de foto:
François-André Vincent, Karikatuur van Joseph-Benoît Suvée, circa 1774, pen in zwart op papier, 445 x 150 mm, Brugge, Groeningemuseum, inv. 2019.GRO0020.II (© Lukas - Art in Flanders vzw, foto Dominique Provost)