ACTIVITEITEN 2018

De boekenminnende elite in laatmiddeleeuws Vlaanderen: handschriften en gedrukte boeken

08 februari 2018

Hanno Wijsman, Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (IRHT-CNRS), Paris

“De boekenminnende elite in laatmiddeleeuws Vlaanderen: handschriften en gedrukte boeken”

Verluchte handschriften met volkstalige teksten werden in de late middeleeuwen met name gemaakt voor de adellijke elite.
In Vlaanderen nam de bibliofiele mode bij de adel een enorme vlucht rond het hof van de Bourgondische hertogen in de tweede helft van de vijftiende eeuw. In deze tijd zetten zich echter ook verschillende veranderingen door: sommige leden van de stedelijke elites begonnen de adel na te volgen en ook verluchte handschriften te bestellen; bovendien werden er vanaf de jaren 1470 voor het eerst ook geïllustreerde boeken gedrukt, waarin de verluchting hetzij geheel met de hand werden aangebracht, hetzij werden gedrukt als houtsneden (die al dan niet konden worden ingekleurd).

Deze lezing zal een rijk geïllustreerd beeld schetsen van deze prachtige bibliofiele objecten en het boekenbezit van een aantal, met name Brugse, bezitters specifiek toelichten.

Lezing georganiseerd door het Vlaams onderzoekscentrum voor de Kunst in de Bourgondische Nederlanden

Wanneer? Donderdag 8 februari om 15.00 u. 
Waar? Vriendenzaal van het Groeningemuseum, Dijver 12, 8000 Brugge
Gratis toegang.