ACTIVITEITEN 2017

“Dispenningen, loodjes en tinnen penningen in de armenzorg te Brugge (15de – 19de eeuw)” - Jozef Dewulf

24 september 2017

Eeuwenlang was de armenzorg een vorm van liefdadigheid verstrekt door de parochiekerken die de giften van gegoede gelovigen verdeelden. In Brugge wordt het gebruik van loden armenpenningen al vermeld in 1294. In de museale en privécollecties dateren de vroegste uit de 15de eeuw. Deze loodjes of ‘teeckens’ werden door de armendistafel (ook tafel van de heilige Geest genoemd) van elke parochie verdeeld en konden ingeruild worden tegen een “prove” (gift) zoals brood, hout, vlees, steenkool, kledij, schoenen, wijn en soms enkele stuivers.

Hoewel de parochiale dissen in 1796 werden afgeschaft en vervangen door de ‘bureaux de bienfaisance’, waren de armenpenningen nog in gebruik op het einde van de 19de eeuw.

Ook het stadsbestuur en het begijnhof lieten weldadigheids-penningen maken. Naast de loodjes bestonden ook grotere tinnen familiepenningen. Deze werden vooral in de 17de en 18de eeuw gemaakt in opdracht van adellijke of begoede families en de hogere clerus ter gelegenheid van een overlijden, een herdenking of als weldadigheid.

In deze lezing zal  Jozef Dewulf een representatief aantal Brugse penningen tonen en het gebruik ervan toelichten.

Tip: de collectie dispenningen van het Gruuthusemuseum kan je doornemen via www.erfgoedbrugge.be. Het O.C.M.W.-archief heeft ook een grote collectie dispenningen. Het beheert eveneens het archief van de armentafels van Brugge.

Vriendenzaal van het Groeningemuseum, Dijver 12, 8000 Brugge
Zondag 24 september 2017 om 10.30 uur
Ingang € 5,00 – gratis voor Vrienden Stedelijke Musea Brugge