ACTIVITEITEN 2018

Gedurfd experiment en grandioze mislukking: de eerste jaren van de boekdrukkunst in Brugge

03 juni 2018

Prof. Dr. Johan Oosterman

Brugge was in de late middeleeuwen een belangrijk centrum van boekproductie: eenvoudige boekjes en de fraaiste verluchte handschriften kwamen uit de werkplaatsen.
Toen in het derde kwart van de vijftiende eeuw ook het gedrukte boek een rol ging spelen, was Brugge het toneel van experiment, commerciële waaghalzerij, geslaagde producties en smadelijke mislukkingen.
Jan Brito, William Caxton en Colard Mansion zijn de hoofdrolspelers, maar culturele sleutelfiguren als Anthonis de Roovere, stadbestuurders en de hoge adel, wel in de eerste plaats Margareta van York, zijn medespelers in een spannende episode van de boekgeschiedenis.
Brugge was even de hoofdstad van de Europese drukpers, maar raakte als drukkersstad snel weer in verval. Verkeerde inschattingen en de politieke ontwikkelingen na de dood van Karel de Stoute waren daaraan debet.

Wanneer? Zondag 3 juni om 10.30 u. 
Waar? Vriendenzaal van het Groeningemuseum, Dijver 12, 8000 Brugge
Gratis voor Vrienden Biekorfbibliotheek en Vrienden Musea Brugge. Niet leden betalen € 5,00. Inschrijven niet noodzakelijk.