ACTIVITEITEN 2016

Lezing i.s.m. Raakvlak, intergemeentelijke Dienst archeologie Brugge & Ommeland

27 november 2016

Frederik Roelens, “Recent archeologisch onderzoek in de Brugse binnenstad”

Een overzicht van alle opgravingen en controles die Raakvlak de laatste jaren heeft uitgevoerd in Brugge: de mooiste en meest bijzondere vondsten.

Griet Lambrecht “De metaaltijden in het Brugse Ommeland: een overzicht”

Op basis van luchtfotografie en archeologisch onderzoek kunnen archeologen een beeld vormen van deze boeiende, maar weinig gekende periode. Griet neemt ons mee langs de belangrijkste sites in het Brugse Ommeland en vertelt op welke manier deze ontdekt zijn.

Dieter Verwerft, “Een doorsnede van de polders: archeologisch onderzoek in de oostelijke kuststreek”

Enkele grote infrastructuurwerken,  zoals de A11-snelweg en de Elia hoogspanningsleiding, geven archeologen een unieke blik op het archeologisch erfgoed in deze streek. De prehistorie, de Romeinse tijd en een middeleeuwse nederzetting langs het Oude Zwin passeren de revue.

Zondag 27 november 2016 om 10:30 uur

Vriendenzaal van het Groeningemuseum, Dijver 12, 8000 Brugge