Over ons

Ontstaan

Op 14 november 1958 vond in het stadhuis van Brugge de officiële stichtingsvergadering plaats.

Op 28 januari 1959 greep de eerste algemene vergadering plaats met de benoeming van de eerste voorzitter, Kanunnik J. Dochy, en de leden van de raad van bestuur.
De statuten verschenen in het Staatsblad eind januari 1959.

Doelstellingen

De doelstellingen van de vereniging zijn dubbel: het Brugse museumpatrimonium verrijken en het grote publiek op verschillende manieren sensibiliseren voor de musea en hun werking.
De Vrienden van de stedelijke Musea Brugge steunen deze musea op diverse fronten. Door sponsoring bij belangrijke aankopen kunnen wij bijdragen tot de uitbreiding van de verzamelingen van de Musea.
Op alle mogelijke manieren verlenen wij onze medewerking: zoals de ondersteuning van de publiekswerking, het bevorderen van het culturele leven in Brugge en dan speciaal de belangstelling voor de musea.

Het aantal leden van onze vereniging, hun financiële bijdragen en de belangeloze inzet van de vrijwilligers is van kapitaal belang om onze doelstellingen te kunnen verwezenlijken.