OOK U KAN ONS HELPEN BIJ DE RESTAURATIE VAN DIT 17de EEUWSE SCHILDERIJ!

Dankzij een anonieme schenking kregen we dit portret van François de Aranda (+1663), voorgesteld als hoofdman van de Brugse Sint-Jorisgilde en toegeschreven aan de Brugse barokschilder Jacob van Oost I (1603-1671), in ons bezit. 

Het werk is dringend aan een grondige conservatie- en restauratiebehandeling toe.

François de Aranda was verschillende malen lid van het stadsbestuur, o.a. gouverneur van de Bogaerdenschool, proost van de Edele Confrérie van het Heilig Bloed (in 1635), … De Aranda’s zijn een mooi voorbeeld van hoe, vanaf de zestiende eeuw, Spaanse families zich volledig integreerden in de hogere Brugse kringen.

U kan ons helpen dit waardevolle werk te laten restaureren door storting op rekening van de Koning Boudewijnstichting, die haar medewerking verleent aan ons project, IBAN: BE10 0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1.
Giften vanaf € 40,00 per jaar geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art.145/33 WIB).
Gebruik de gestructureerde mededeling +++ 128/3070/00075 +++

In het Gruuthusemuseum: de gerestaureerde de Aranda

Na een succesvolle crowdfunding campagne kon het schilderij worden gerestaureerd (zie foto's.) Het is nu te bezichtigen in het pas geopende Gruuthusemuseum.

Doodspenning de Aranda

Handtekening van de Aranda