OOK U KAN ONS HELPEN BIJ DE RESTAURATIE VAN DIT 17de EEUWSE SCHILDERIJ!

Dankzij een anonieme schenking kregen we dit portret van François de Aranda (+1663), voorgesteld als hoofdman van de Brugse Sint-Jorisgilde en toegeschreven aan de Brugse barokschilder Jacob van Oost I (1603-1671), in ons bezit. 

Het werk is dringend aan een grondige conservatie- en restauratiebehandeling toe.

François de Aranda was verschillende malen lid van het stadsbestuur, o.a. gouverneur van de Bogaerdenschool, proost van de Edele Confrérie van het Heilig Bloed (in 1635), … De Aranda’s zijn een mooi voorbeeld van hoe, vanaf de zestiende eeuw, Spaanse families zich volledig integreerden in de hogere Brugse kringen.

U kan ons helpen dit waardevolle werk te laten restaureren door storting op rekening van de Koning Boudewijnstichting, die haar medewerking verleent aan ons project, IBAN: BE10 0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1.
Giften vanaf € 40,00 per jaar geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art.145/33 WIB).
Gebruik de gestructureerde mededeling +++ 128/3070/00075 +++

Doodspenning de Aranda

Handtekening van de Aranda