Vrijwilligerswerking - Wat en Waar?

Vrienden steunen de musea op diverse fronten, zo zorgen onze vrijwilligers dag na dag
- iedere namiddag - voor het onthaal van de musembezoekers in het Groeningemuseum.
(VIB = vriendenmuseabrugge@outlook.com)

Meer zin in Jeugdwerking?
Dan zijn er de Jeugdateliers / Museummenu

Als museumvrijwilliger kan men zo actief meewerken aan een publieksgericht, dynamische imago van onze Musea.