Vrijwilligerswerking - Wat en Waar?

Vrienden steunen de musea op diverse fronten, zo zorgen onze vrijwilligers dag na dag
- iedere namiddag - voor het onthaal van de museumbezoekers in het Groeningemuseum.
(VIB = vriendenmuseabrugge@outlook.com)

Als museumvrijwilliger kan men zo actief meewerken aan een publieksgericht en dynamische imago van onze Musea.